1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hosokai züchtet High quality Goshiki und viele andere Varietäten wie Asagi, Shusui, Ai-Goromo, Kujaku, Shiro-Utsuri, Kikokuryu, Soragoi, Yamatonishiki, Ochiba, Chagoi, einige Doitsu Koi.